יום ב', ט’ באלול תשע”ח
תלמידים יקרים - אם ברצונכם להציב לעצמכם מטרה ולהגשים אותה, אם ברצונכם להבין מושגים כמו תכנית אסטרטגית, טקטיקה, יעדי ביניים, המדריך הזה יעזור לכם להבין, לבנות ולהגשים את מטרותיכם האישיות.

הצבת מטרות אישיות אתם נמצאים בתחילת המחצית השנייה של שנת הלימודים. חשוב שתעצרו מעט לשם חשיבה לגבי ציפיותיכם והמטרות שאתם מציבים לעצמכם בשנה זו. הפעילויות הבאות תעזורנה לכם לתכנן את הדרך בה עליכם לפעול על מנת להגשים את מטרותיכם השנה. מלאו את הדף האישי ביניכם לבין עצמכם. דף אישי נסו להיזכר במטרה חשובה שרציתם להגשים. מה היתה המטרה? _________________________________________________________ שחזרו את התכנית שבניתם לעצמכם כדי להגשים מטרה זו, תארו אותה. ציינו דברים שהפריעו לכם להגשים את המטרה. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ באילו דרכים ניסיתם להתגבר על המכשולים? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ האם היו לכם שותפים בהגשמת המטרה? מי הם היו? ___________________________________________________________________ האם בסופו של דבר הצלחתם או נכשלתם? מה היתה ההרגשה? ______________________________________________________________________________________________________________________________________ מושגים בדרך להגשמת מטרה מטרות קרובות –מטרות שניתן להשיגן תוך זמן קצר מטרות רחוקות- מטרות לטווח ארוך. מטרות שיעבור הרבה זמן עד להשגתן, כשבדרך יכולים להיות מכשולים, עליהם יש להתגבר. מטרות שאפתניות – מטרות גדולות, קשות להשגה. כדאי לנו להשיג אותן, אך יש ספק בסיכוי להשגתן. לשם הגשמתן יש לבנות תכנית הכוללת יעדי ביניים. יעדי ביניים – יעדים הנמצאים בין המצב העכשווי, שבו עדיין לא הושגה המטרה, לבין המצב העתידי, שבו היא תושג, כמו שלבים בסולם. טיפוס על כל שלב, כלומר השגת כל יעד, מקרבת אותנו בדרך להשגת המטרה. סדר קדימויות – מה קודם למה? מה הוא הסדר ההגיוני? יעד ביניים שחייבים להשיג לפני יעדי ביניים אחרים, ויעדי ביניים שניתן להשיג במקביל. תנאי מוקדם – יעד ביניים א' הוא תנאי מוקדם ליעד ביניים ב'. תכנית אסטרטגית - תכנית מסודרת המפרטת את שלבי השגת המטרה לטווח ארוך לפי סדר קדימויות. טקטיקה - אופן ההוצאה לפועל של יעדים להשגה באופן מידי וקצר מועד. כשאנחנו קובעים לעצמנו מטרה, ונחושים להשיגה, אנו חושבים מה יש באפשרותנו לעשות לשם הגשמתה ובדרך כלל אנו מדמיינים איך אנו מצליחים להשיגה. אנחנו לא אוהבים לחשוב על קשיים בדרך להשגתה. אולם, בכדי להצליח באמת, חשוב להתייחס לקשיים. 1) יש לנסות לצפות את הקשיים ככל שנוכל על פי ההיכרות שלנו עם עצמנו, ועל פי ההיכרות שלנו עם הסביבה שלנו. 2) צפיית הקשיים מראש היא כוח. השימוש בידע שיש לנו על המכשולים שעשויים להיות לנו תעזור לנו להפוך את המכשול ממחסום למנוף להצלחה. תכנית אסטרטגית להגשמת מטרה גדולה שלב ראשון – הגדרת המטרה. שלב שני – רשימת יעדי ביניים ורשימת מכשולים בדרך להשגת המטרה. שלב שלישי – סידור רשימת יעדי הביניים על פי סדר קדימויות תוך התחשבות בהתמודדות עם המכשולים שבדרך. שלב רביעי – טקטיקה - פרוט דרך הפעולה להשגת כל אחד מיעדי הביניים. תכנית אסטרטגית להגשמת מטרה - דוגמא המטרה – שיפור ההישגים בכל המקצועות, במיוחד באנגלית. מכשולים צפויים בדרך להשגת המטרה לא אוכל להסתדר עם הלימודים ועם כל החוגים שיש לי המורה לאנגלית לא תתייחס אלי יפה וזה יפריע לי ללמוד. לא אוכל לקבל עזרה משום מקור אתחיל את השנה במרץ ואתעייף בדרך אם אלמד הרבה אפסיד חברים רשימת יעדי ביניים ורשימת רעיונות להתמודדות עם המכשולים יעדים התמודדות עם מכשולים להצליח במבחנים יש אפשרויות לרבות לקבלת עזרה: הורים, אחותי, מורה פרטי, חוג לאנגלית, שעות תגבור בבית הספר ליצור קשר טוב עם המורים המקצועיים המורה לאנגלית תתייחס אלי בסדר אם אני אתנהג בסדר תכנית שבועית שתכלול חוגים וזמן שיוקדש ללימודים. חברים טובים באמת, יבינו אותי ואף ישמחו לעזור לי, ואפנה זמן בתכנית השבועית גם לחברים. להכין שיעורי בית - לתת לעצמי פרס בסוף כל שבוע שבו הצלחתי בנושא "מוטיבציה" אפשר למצוא חומר ואפילו עזרה. סדור יעדי הביניים על פי סדר קדימויות אתחיל בתכנון שבועי במקביל – אשתדל לשמור על יחסים טובים עם מוריי המקצועיים ואכין שיעורי בית. אם אתקל בקושי אבקש עזרה מהמחנכת לקבל שעות תגבור פרטניות. להצליח במבחנים בדרך להגשמת מטרות א. חשבו על מטרה גדולה כלשהי שחשוב לכם להגשים עד סוף השנה (בתחום החברתי, הלימודי, המשפחתי, האישי...) מטרה_______________________________________________________________ ב. ערכו רשימת מכשולים היכולים להפריע לכם להשיג את מהטרה ג. חשבו על דרכים להתמודד עם המכשולים שבדרך ורשמו את רעיונותיכם. ד. ערכו רשימת יעדי ביניים להגשמת המטרה ה. סדרו את יעדי הביניים על פי סדרי קדימויות. ו. רשמו דרכי פעולה להשגת כל יעד ביניים דרכי פעולה יעדי ביניים ז. מי יכול לעזור לכם להגשים את המטרה? בהצלחה!