יום ג', טז’ בשבט תשע”ט

בע"ח בסביתנו - עבודה שיתופית