יום ו', ט’ בתמוז תשע”ח

בע"ח בסביתנו - עבודה שיתופית