יום ו', י’ בחשון תשע”ט

בע"ח בסביתנו - עבודה שיתופית