יום ב', ט’ באלול תשע”ח

בע"ח בסביתנו - עבודה שיתופית