יום ג', ז’ בשבט תשע”ח

בע"ח בסביתנו - עבודה שיתופית