יום ב', ט’ באלול תשע”ח
יום הזכרון לשואה ולגבורה 75 שנים חלפו מהיום בו נרצחו כ - 6,000,000 יהודים

פתחו את הקישור הבא: