יום ב', ט’ באלול תשע”ח
פעילות המיועדת לשכבות ד'-ו'

תמרורי זהירות ברשת