יום ג', ט’ באייר תשע”ח

8:00 – תחילת שיעור ראשון 8:50 – תחילת שיעור שני 9:40 – הפסקת אוכל 9:50 – יציאה להפסקה ראשונה 10:10 תחילת שיעור שלישי 11:00 - תחילת שיעור רביעי 11:40 – יציאה להפסקה שניה 12:00 – תחילת שיעור חמישי 12:45 – תחילת שיעור שישי 13:35 – סיום שיעור שישי (כולל 5 דקות הפסקה) 13:35 – תחילת שיעור שביעי 14:25 – תחילת שיעור שמיני 15:15 – תחילת שיעור תשיעי