יום ג', טז’ בשבט תשע”ט

תקנון ביה"ס מבטא את המדיניות החינוכית של בית חינוך תל"י על כן הוא מפרט את מערכת החוקים והנהלים הנהוגים בבית הספר. חבור התקנון הוא תהליך חינוכי דמוקרטי המאפשר לתלמידים ולמורים להיות שותפים בעיצוב פני ביה"ס. כללי שמירה על כללי ההתנהגות החברתית והלימודית, תיצור אקלים מיטבי בין כותלי ביה"ס, על כן כולנו נכבד את כללי התקנון ונהיה שותפים יחד לאווירה נעימה המאפשרת צמיחה ולמידה בבטחה. זכויות התלמידים : - לתלמיד הזכות להתייחסות מכובדת מצד הזולת. - לתלמיד הזכות ללמוד בביטחון ובטיחות. - לתלמיד הזכות לשהות בסביבה נקייה ומטופחת. - לתלמיד הזכות להביע דעות עצמאיות בדרך נאותה. - לתלמיד הזכות להתקבל לשיחה אישית עם כל אחד מצוות המורים או חברי הנהלת ביה"ס עפ"י הנוהל המקובל. - לתלמיד הזכות לקבל סיוע לימודי נוסף אם נעדר מלימודים מסיבות מוצדקות. על התלמיד ו/או הוריו ליזום את הפניה למורה. - לתלמיד הזכות לערער בנוהל מסודר על ציונים והחלטות פדגוגיות. - לתלמיד הזכות לבחור ולהיבחר וכן להעלות יוזמות בפעילות מועצת התלמידים. תקנון בית חינוך תלי אמנה.doc להלן הנחיות לתלמידים הנוסעים בהסעה הודעה לתלמידים המוסעים.doc