יום ג', טז’ בשבט תשע”ט

בית חינוך תל"י על מגוון קהילתו רואה בקידום ערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה על בסיס הומניסטי ופלורליסטי, אבן יסוד בעיצוב זהותו של התלמיד, כאזרח ערכי, מוסרי ומעורב במדינת ישראל. אנו מאמינים כי אדם המכיר את מורשתו ומבין את משמעותה, יפתח תחושת שייכות למדינה, תוך גילוי אחריות בעתיד, כחלק מתרבותו וזהותו האישית והחברתית. אנו שואפים לכך שתלמידנו יגדלו ויתפתחו בסביבה מיטבית, חדשנית ומתפתחת המשלבת מיומנות אינטראקטיביות של המאה ה- 21. התלמידים יפתחו אמות מידה של כבוד, מוסר וצדק, מתוך הכרה בשונות, מיצוי היכולות האישיות ושאיפה למצוינות. בתחום התקשוב ביה"ס נערך במישורים הבאים: הוראה מקוונת– שדרוג דרכי ההוראה והלמידה, פיתוח מיומנויות המאה ה-21, חשיבה ברמה גבוהה, עבודה שיתופית, אוריינות מידע, התנהלות עצמית ויצירתיות. תקשורת - יצירת קהילה מתוקשבת הנשענת על אתר ביה"ס כמקום מפגש לכל סוגי האוכלוסיות המעורבות בתהליך החינוכי. ניהול פדגוגי – בית הספר יתנהל באמצעות מערכת מנב"ס וסמארט סקול.