יום ב', ט’ באלול תשע”ח
מצורף קובץ עם מידע אודות בדיקת הקרינה בבית הספר.

דוח בדיקת קרינה 2018.pdf