יום ב', ט’ באלול תשע”ח

דבר המנהלת לחודש נובמבר 2017.doc