יום ג', ז’ בשבט תשע”ח

דבר המנהלת לחודש נובמבר 2017.doc