יום ג', ט’ באייר תשע”ח

דבר המנהלת לחודש נובמבר 2017.doc