יום ו', ט’ בתמוז תשע”ח

דבר המנהלת לחודש נובמבר 2017.doc