יום ב', ט’ באלול תשע”ח

דבר המנהלת לחודש ספטמבר (1).docx