יום ג', טז’ בשבט תשע”ט

תלמידים, מורים והורים יקרים! להלן תוצרים מתוקשבים ב - PBL כפי שהוצגו בכלים מתוקשבים מצגת ג2.ppt מה מתבשל פה מצגת שיתופית ו ז מצגת שיתופית ב - ז