יום ו', ט’ בתמוז תשע”ח
פתחו את הקובץ המצורף

אגרת שנה טובה תשעז.pdf