יום ב', ט’ באלול תשע”ח
פתחו את הקובץ המצורף

אגרת שנה טובה תשעז.pdf