יום ב', ט’ באלול תשע”ח
לקראת הרחבת שם בית הספר , קראו את המידע המצורף

יצחק נבון.pdf